.
Dạy hát | học hát | dạy thanh nhạc | day hat karaoke | hoc hat karaoke | thanhnhac.vn
Khoá LUYỆN HÁT KARAOKE cơ bản 1
Khóa học hát Karaoke cơ bản dành cho những học viên chưa bao giờ được học về âm nhạc một cách chính thống, tự nhận là không có năng khiếu, không hát lên được cao, không hát xuống được thấp và giọng há...

Khoá luyện HÁT KARAOKE cơ bản 2
Khoá thực hành karaoke cơ bản 2 dành cho những học viên đã hoàn thành khoá cơ bản hoặc đã học xong khóa Thanh nhạc cơ bản....

Khoá LUYỆN HÁT KARAOKE cơ bản
Khóa học cơ bản này dành cho những học viên chưa có cơ bản về âm nhạc...

Có tổng 3 TinTrang : 1
LIÊN HỆ
Google MAP

FACEBOOK
VIDEO
HÌNH ẢNH
QUẢNG CÁO